NÄR VI FÖDS
FÅR VI ETT NAMN
Domännamn = EGEN IDENTITET

För att synas på internet bör du ha en egen identitet. Ett domännamn är din identitet på webben, i korrespondensen och ditt varumärke. Många i Sverige har kvar e-post hos sin internetleverantör, ex.vis foretaget@telia.com. Det är så prisvärt, rent av billigt, att synas under eget namn. Lika självklart som att vi får ett namn när vi föds, är att verka under eget namn på internet.

 • Fakta
  Domännamnet är det i e-postadressen som förekommer efter @-symbolen.

 • Toppdomäner
  Den sista delen i ett domännamn kallas toppdomän. Exempel är: .se .nu .com .info .dk
  Ditt domännamn kan finnas i flera toppdomäner.

 • Tillåtna tecken
  Idag kan ditt domännamn bestå av svenska tecken, bindestreck och siffor. Maximalt 63 tecken kan du använda.

 • Sammankoppling
  Det går bra att koppla samman domäner. Om du exempelvis har domänerna 046-190430.se och praktit.se går det att samordna e-posten att hamna på samma ställe.

 • Webbadresser
  Den första delen i ett domännamn kallas host-header eller domänadress. Den pekar oftast på en fysisk dator. Vanligast är www som host-header. Du kan ha hur många host-headers som helst inom en domän.

 • Vidarekoppling
  Det går bra att vidarekoppla domänadresser. I vår sajt här har vi det, för om du skriver http://www.praktit.se så hamnar du automatiskt på http://webbhotell.praktit.se

 • Underdomäner eller sub-domain
  När en domänaddress inte pekar på en fysisk dator är det en underdomän. Det går bra att ha hur många underdomäner som helst. En vanlig underdomänsstruktur är indelad i företagets orgnaistionshierarki.

Vad ingår - Läs mer här

Domänpriser
Domän Pris
SE 140:- / år
EU 140:- / år
COM 140:- / år
NET 140:- / år
BIZ 140:- / år
ORG 140:- / år
INFO 140:- / år

samtl. priser exkl. moms

 1. Avveckling

  2020-03-01
  Efter 30 år är det dags att dra streck.
 2. Prisjustering

  2018-07-01
  Priset för .se domäner höjs till 140 kr per år
 3. Server upgrades

  2016-09-28
  Statusreport (cont...)